اختلال رفتاری بنام اوتیسم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اوتیسم چیست؟

ماه آوریل، ماه اطلاع رسانی درباره اوتیسم است. اوتیسم اختلالی است که معمولا در کودکان زیر پنج سال بروز می‌کند و تا آخر عمر با فرد می‌ماند. اوتیسم بیماری نیست، نوعی اختلال است. کسی از اوتیسم نمی‌میرد. با دارو هم قابل درمان نیست. این انیمیشن درباره اوتیسم بیشتر توضیح می‌دهد.