بیماری "چهره ناشناسی" چیست؟

بیماری "چهره ناشناسی" چیست؟

بارها پیش آمده که چهره شخصی آشنا را به جا نیاورده باشیم. برای همه هم پیش می‌آید. گاهی باعث خجالت می‌شود و گاهی سردرگمی. ولی افرادی هستند که هیچ وقت نمی‌توانند چهره‌ای را تشخیص دهند. بیماری که "چهره ناشناسی" نام دارد. سوفیا سِت گزارش می‌دهد.