آتش‌سوزی بزرگ بریتانیا آزمایشگاه پژوهشگران شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش‌سوزی بزرگ بریتانیا آزمایشگاه پژوهشگران شد

گروهی از پژوهشگران بریتانیایی سوار بر هواپیمایی که به آزمایشگاه تبدیل شده بر فراز یک آتش سوزی طبیعی گسترده در شمال این کشور پرواز کرده اند تا تاثیر این دود را، بر هوایی که تنفس می کنیم، بررسی کنند. عدم بارندگی و خشکی هوا، تلاش ها برای مهار سه آتش‌سوزی بزرگ در شمال انگلستان را با مشکل مواجه کرده‌است. گزارش ویکتوریا گیل را ببینید.

موضوعات مرتبط