راز دانش: کشف سرمنشا ذره شبه‌وار نوترینو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: کشف سرمنشا ذره شبه‌وار نوترینو

راز دانش، برنامه علمی هفته رادیو بی بی سی، هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏‏‏‏

در برنامه راز دانش این هفته از حضور اجداد انسان در شرق آسیا در ۲ میلیون سال پیش می شنویم و همینطور از سرمنشا ذره شبه‌وار نوترینو.

سینا علینژاد این برنامه را تهیه کرده.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏