شواهد ۱۴ هزار ساله پخت نان در اردن پیدا شد

ریشه گیاهان هم آسیاب و به خمیر اضافه می شد حق نشر عکس Alexis Pantos
Image caption ریشه گیاهان هم آسیاب و به خمیر اضافه می شد

دانشمندان قدیمی ترین شواهد شناخته شده از پخت نان را از یک محوطه باستانی به قدمت ۱۴ هزار سال خارج کرده اند.

آنها می گویند که این یک قرص نان کوچک و پهن بوده و طعم آن هم شبیه به نان های چندغله ای امروزی بوده است.

اجداد ما احتمالا گوشت کباب شده را لای این نان می پیچیده اند. برای همین محققان می گویند این همچنین ممکن است قدیمی ترین ساندویچ جهان باشد.

این شواهد در "صحرای سیاه" در اردن پیدا شده و پنج هزار سال بر سن قدیمی ترین قرص نان کشف شده می افزاید.

این مردمان عصر حجر آرد گندم و جوی وحشی را با ریشه پودر شده درختان مخلوط می کردند، به آن آب اضافه می کردند، و آن را می پختند.

پروفسور دوریان فولر از دانشگاه کالج لندن به وبسایت بی بی سی نیوز گفت: "این قدیمی ترین شواهد از یک غذای کامل است. نان پهن داشتند، گوشت کباب شده غزال و چیزهای دیگر داشتند و با کمک آنها غذای خوبی آماده می کردند."

نان همواره بخشی از خوراکی های عمده بشر بوده است. اما در مورد ریشه های پخت نان چیز زیادی نمی دانیم.

حق نشر عکس Amaia Arranz Otaegui
Image caption ابعاد خرده نان های کشف شده چند میلیمتر است

قدیمی ترین شواهدی که تا پیش از این از پخت نان وجود داشت مربوط به ۹ هزار سال قبل می شد که در ترکیه پیدا شده بود.

در مطالعه تازه دانشمندان دو ساختمان را کشف کردند که هر کدام حاوی یک اجاق مدور سنگی بود که در داخل آن خرده های سوخته نان پیدا شد.

محققان با گذاشتن این نمونه ها زیر میکروسکوپ به این نتیجه رسیده اند که در آنها نشانه های جسته گریخته آسیاب شدن، الک شدن و ورز دیدن وجود دارد.

دکتر آمایا آرانتز-اوتاگوی از دانشگاه کپنهاگ که این بقایا را کشف کرده گفت این آخرین چیزی است که انتظار کشفش را در این محل داشتند.

به گفته او مردمی که در آن زمان در این ناحیه زندگی می کردند شکارچی/گردآور بودند. آنها غزال شکار می کردند و حیوانات کوچکتر مثل خرگوش و پرندگان را به دام می انداختند.

آنها همچنین غذاهای گیاهی مثل مغزدانه ها، میوه و غلات وحشی را جمع آوری می کردند.

محققان بر این تصورند که این نان زمانی پخت می شد که مردم برای جشن یا ضیافت دور هم جمع می شدند.

این به پیش از شروع عصر کشاورزی مربوط می شود، زمانی که مردم شروع به کاشتن غلات و نگهداری حیوانات کردند.

کشف تازه به این گمان دامن می زند که شاید نیاز به دسترسی به غلات برای پختن نان نیروی محرکه پیدایش کشاورزی بوده باشد.

حق نشر عکس Alexis Pantos
Image caption این اجاق در محوطه ای موسوم به شبیقه یک پیدا شد

موضوعات مرتبط