راز دانش: آیا خشکسالی باعث زوال تمدن مایا شد؟

راز دانش: آیا خشکسالی باعث زوال تمدن مایا شد؟

راز دانش، برنامه علمی هفته رادیو بی بی سی، هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.

در برنامه این هفته راز دانش، می شنویم از پژوهشی در مورد خوبی یا بدی تزریق آدرنالین برای نجات کسانی که دچار حمله قلبی می شوند و این که خشکسالی در زوال تمدن مایا چه نقشی داشت؟

هادی نیلی این برنامه را تهیه کرده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.