مبارزه با وبا در یمن به کمک فناوری جدید

مبارزه با وبا در یمن به کمک فناوری جدید

وبا اگر ظرف چند ساعت درمان نشود می تواند انسان را از پا درآورد. این بیماری باکتریایی که از طریق آب آلوده منتقل می شود در بیش از پنجاه کشور شایع است. هر سال حدود چهار میلیون نفر وبا می گیرند و بیش از ۱۴۰ هزار نفرشان می میرند. ولی می‌توان از این بیماری مرگبار جلوگیری کرد. یمن با استفاده از یک فناوری جدید توانسته شمار مبتلایان را ۹۵ درصد کاهش دهد. پالاب گوش گزارش می‌دهد.