گوشت آزمایشگاهی: 'جهان را متحول خواهد کرد'

گوشت آزمایشگاهی: 'جهان را متحول خواهد کرد'

یک موسسه پژوهشی در بریتانیا امروز اعلام کرد گوشتی که در آزمایشگاه تولید شود، می تواند جهان را متحول کند. دانشمندان و محققان هلندی، چند سال پیش برای تهیه گوشت از سلول‌ها و بافت‌های حیوانات زنده، پروژه ای را آغاز کردند که محصول آن، تا چند سال دیگر وارد بازار خواهد شد. با تایید امروز این موسسه پژوهشی مستقل، چشم انداز گوشت آزمایشگاهی حالا از همیشه امیدوار کننده تر به نظر میرسد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.