تیغ جراحی در دست ربات‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تیغ جراحی در دست ربات‌ها

یک شرکت بریتانیایی از سیستم جراحی روباتیک جدیدی پرده برداری کرده که انتظار میرود تا کمتر از شش ماه دیگر، عملیاتی شود. یک جراح با استفاده از کنسول، بازوهای روبات را کنترل می‌کند.

فرگوس والش، خبرنگار پزشکی بی بی سی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط