سازوکاری تازه برای پاکسازی اقیانوس‌ها از پلاستیک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازوکاری تازه برای پاکسازی اقیانوس‌ها از پلاستیک

هر سال میلیون‌ها تن زباله پلاستیکی به دریاهای سراسر جهان ریخته می شود. حالا برای اولین بار قرار است به وسط اقیانوس آرام بروند و آنجا را نظافت کنند. در اولین عملیات قرار است یک سیستم جمع آوری پلاستیک از کالیفرنیا به اقیانوس برده شود. دیوید شوکمن گزارش می‌دهد.