آغازعملیات پلاستیک‌روبی از اقیانوس‌ها

آغازعملیات پلاستیک‌روبی از اقیانوس‌ها

مشاهده میلیون‌ها تن پلاستیک شناور در اقیانوس ها و دریاها از مصیبت های دنیای امروز است. حالا عملیاتی برای پاکسازی اقیانوس شروع شده و قرار است یک کشتی فعالیتش را در زباله دان بزرگ اقیانوس آرام آغاز کند.

تیم آلمن گزارش می دهد.