ریز پلاستیک‌ها برای اولین‌بار در بدن انسان دیده شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ریز پلاستیک‌ها برای اولین‌بار در بدن انسان دیده شدند

به تازگی تحقیق محدودی در اتریش انجام شده که وجود میکرو پلاستیک‌ها در بدن انسان را تایید می کند. این تحقیق را دانشگاه پزشکی وین و آژانس محیط زیست اتریش انجام داده‌اند. آنها برای اولین بار رد میکروپلاستیک را در مدفوع انسان پیدا کردند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط