تجربه یک سال مبارزه با سرطان پستان

تجربه یک سال مبارزه با سرطان پستان

کیت گری یکی از ۵۵ هزار زنی است که سالانه در بریتانیا به سرطان پستان مبتلا می شوند. او سال گذشته وقتی پستان خود را معاینه می کرد متوجه وجود یک غده شد. او مانند افراد دیگری که به سرطان مبتلا هستند روزهای بد و خوب زیادی داشته ولی تاکید می کند که این بیماری برای او تعیین تکلیف نمی کند و از تجربه های خود در یک سال گذشته می گوید.