درخواست واشنگتن برای توقف سریع درگیرها در یمن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست واشنگتن برای توقف سریع درگیری ها در یمن

آمریکا خواستار پایان جنگ در یمن و آغاز مذاکرات صلح شده. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای از طرفهای درگیر خواسته، ظرف ماه آینده، خشونت ها را کنار بگذارند و به پای میز مذاکره بیایند. چهار سال جنگ، دست کم ده هزار کشته به جا گذاشته و کشور را در آستانه قحطی قرار داده است.

مجید افشار گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط