درخواست واشنگتن برای توقف سریع درگیری ها در یمن

آمریکا خواستار پایان جنگ در یمن و آغاز مذاکرات صلح شده. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای از طرفهای درگیر خواسته، ظرف ماه آینده، خشونت ها را کنار بگذارند و به پای میز مذاکره بیایند. چهار سال جنگ، دست کم ده هزار کشته به جا گذاشته و کشور را در آستانه قحطی قرار داده است.

مجید افشار گزارش می‌دهد.