پنج کشور صاحب هفتاد درصد طبیعت دست نخورده در جهان

دانشمندان برآورد کرده اند که هفتاد درصد طبیعت بکر جهان، تنها در ۵ کشور دنیا واقع شده است. این پژوهشگران در عین حال هشدار دادند که دستکم دولتهای سه کشور از این ۵ کشور، حساسیت و اعتنایی نسبت به این موضوع ندارند و این خطر می‌تواند تعادل طبیعت کل کره زمین را بر هم بزند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.