پنج کشور صاحب 70 درصد طبیعت دست نخورده در جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنج کشور صاحب هفتاد درصد طبیعت دست نخورده در جهان

دانشمندان برآورد کرده اند که هفتاد درصد طبیعت بکر جهان، تنها در ۵ کشور دنیا واقع شده است. این پژوهشگران در عین حال هشدار دادند که دستکم دولتهای سه کشور از این ۵ کشور، حساسیت و اعتنایی نسبت به این موضوع ندارند و این خطر می‌تواند تعادل طبیعت کل کره زمین را بر هم بزند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.