راه حل خلاقانه برای مشکل کمبود جسد برای تحقیقات پزشکی

کمبود جسد انسان برای آموزش از مشکلات همیشگی دانشگاه های پزشکی است. هستند کسانی که وصیت می کنند جسدشان در اختیار مراکز آموزشی قرار گیرد، از جمله ناصر ایرانی نویسنده و نمایش نویس که اخیرا درگذشت و به درخواستش پیکرش به دانشگاه تهران داده شد. مشکل فقط محدود به ایران نیست. خبرنگار بی بی سی با استاد دانشگاهی در سنگاپور ملاقات کرده که راهی خلاقانه پیدا کرده: کمک گرفتن از فناوری