مخزن گیاهان عالم در زیر زمین

مخزن گیاهان عالم در زیر زمین

زمین، در حال از دست دادن درختانی است که برای ادامه زندگی اش ضروری اند. در سراسر جهان، از هر پنج گونه ی درخت، یکی در خطر مرگی بی‌بازگشت است. این هشدار دانشمندانی است که سعی دارند گیاهان در حال انقراض را حفظ کنند. هلن بریگز، خبرنگار بی بی سی جهانی، به یک بانک دانه رفته، جایی که درختان را در لوله های آزمایش پرورش می دهد. روشی که شاید آینده جنگل ها به آن وابسته باشد.