تاثیر ورزش بر بیماران مبتلا به سرطان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر ورزش بر بیماران مبتلا به سرطان

خبری برای به بیماران مبتلا به سرطان. پژوهش ها نشان داده که مقدار کمی ورزش می تواند به طول عمر مبتلایان کمک کند. بشنویم از تجربه شخصی کسی که این کار را انجام داده است.

موضوعات مرتبط