پهپاد‌ها چگونه هواپیماها را زمین‌گیر می‌کنند؟

پهپاد‌ها چگونه هواپیماها را زمین‌گیر می‌کنند؟

باند فرودگاه گتویک در لندن که از دیشب به دلیل پرواز غیرقانونی یک پهپاد بسته شده بود، دوباره باز شد. این پهپاد هواپیماهای فرودگاه گتویک را زمین‌گیر کرد. از پنج سال پیش پروازغیر قانونی پهپادها رفته رفته بیشتر شده است. اما پهپادها چه خطری برای فرودگاه‌ها دارند؟

روری کتلان جونز خبرنگار بی بی سی گزارش می‌دهد.