بازگشت اورانگوتان زال به طبیعت پس از یک سال

یک سال پیش ماموران حفاظت از حیوانات در جزیره برونئو، یک اورانگوتان نادر را از دست روستاییان محلی نجات دادند. او تنها اورانگوتان زال شناخته شده در جهان است. این اورانگوتان که آلبا نام دارد، بعد از یک سال زندگی در یک مرکز بازپروری، آماده شد که به حیات وحش برگردد.

دانیل مک کررل گزارش می‌دهد.