آنچه در سال ۲۰۱۸ در دنیای علم گذشت

آنچه در سال ۲۰۱۸ در دنیای علم گذشت

سال رو به پایان میلادی، سالی پر خبر در دنیای علم بود. از خبرهای نجومی و مربوط به فضا گرفته تا باستان شناسی. نعیمه نامجو نگاهی کرده به بعضی از مهمترین اتفاقات و دستاوردهای علمی سال ۲۰۱۸