آنچه در سال ۲۰۱۸ در دنیای علم گذشت

سال رو به پایان میلادی، سالی پر خبر در دنیای علم بود. از خبرهای نجومی و مربوط به فضا گرفته تا باستان شناسی. نعیمه نامجو نگاهی کرده به بعضی از مهمترین اتفاقات و دستاوردهای علمی سال ۲۰۱۸