آنچه در سال 2018 در دنیای علم گذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آنچه در سال ۲۰۱۸ در دنیای علم گذشت

سال رو به پایان میلادی، سالی پر خبر در دنیای علم بود. از خبرهای نجومی و مربوط به فضا گرفته تا باستان شناسی. نعیمه نامجو نگاهی کرده به بعضی از مهمترین اتفاقات و دستاوردهای علمی سال ۲۰۱۸

موضوعات مرتبط