اثر مخرب گوشت و لبنیات بر اقلیم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اثر مخرب گوشت و لبنیات بر اقلیم

مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی وابسته به سازمان ملل متحد می‌گوید یکی از راههای مهم کاهش آثار مخرب تغییرات اقلیمی، کاهش تولید گوشت و محصولات لبنی است. موضوعی که شاید کمتر درباره آن گفته شده است. اما تاثیر این محصولات بر آلودگی هوا چقدر است؟ و آیا هر کدام از ما می توانیم در این مورد تاثیرگذار باشیم؟

برایونی هاپکینز گزارش می‌دهد.