بررسی غده‌های سرطانی با واقعیت مجازی

بررسی غده‌های سرطانی با واقعیت مجازی

پژوهشگران در کمبریج موفق شده‌اند یک مدل دیجیتال سه بعدی از بیماری سرطان درست کنند. با این شیوه، می‌توان غده‌های سرطانی را با استفاده از فناوری واقعیت مجازی بررسی کرد. دانشمندان امیدوارند که این تحول به دانش آنها درباره چگونگی گسترش سلول‌های سرطانی کمک کند. فرگوس والش گزارش می‌دهد.