سفر درمانی مبتلایان به دمانس در دنیای مجازی

سفر درمانی مبتلایان به دمانس در دنیای مجازی

یک آسایشگاه در شهر لیورپول بریتانیا طرح جالبی برای سلامت مبتلایان به اختلال شناخت و حافظه (دمانس) عملی کرده است. در این طرح، ساکنان آسایشگاه با استفاده از دوچرخه ثابت و ویدئو به طورمجازی به گوشه و کنار دنیا سفر می‌کنند.