مغز خوک‌ها چهار ساعت بعد از مرگ به طور نسبی احیا شد

  • جیمز گالاهر
  • گزارشگر علوم و بهداشت
Pig

منبع تصویر، Getty Images

دانشمندان آمریکایی موفق شده اند مغز خوک‌ها را چهار ساعت بعد از کشتار حیوانات به طور نسبی احیا کنند.

این یافته ها می تواند به بحث درباره فاصله میان مرگ و زندگی دامن بزند و راه تازه ای برای تحقیق درباره بیماری هایی مثل آلزایمر فراهم کند.

این مطالعه نشان داد که مرگ سلول های مغزی را می توان متوقف کرد و حتی بعضی از پیوندهای مغزی دوباره احیا شد.

با این حال علائمی که نشانه آگاهی یا هوشیاری مغز باشد دیده نشد.

این یافته غیرمنتظره این فرض را زیر سوال می برد که روند جبران ناپذیر خسارت دیدن مغز دقایقی بعد از قطع جریان خون شروع می شود.

نحوه انجام

مغز ۳۲ خوک از کشتارگاه به آزمایشگاه منتقل شد.

چهار ساعت بعد این ارگان ها به سیستمی وصل شد که توسط تیمی از دانشگاه ییل ساخته شده است.

این دستگاه برای تقلید پالس یک مایع مخصوص را با ضرباهنگ مشخصی در اطراف مغز پمپ کرد. این مایع حاوی نوعی خون مصنوعی برای انتقال اکسیژن و موادی برای کاستن از سرعت مرگ سلول های مغزی یا احیای آنها بود.

این فرآیند برای شش ساعت ادامه داشت.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

دانشمندان متوجه شدند که سیناپس ها - راه ارتباط سلول های مغزی -کار می کنند

نتیجه چه بود؟

این مطالعه که جزییات آن در نشریه نیچر چاپ شده است، با کاهش مرگ سلول های مغزی، احیای رگ های خونی و بعضی از فعالیت های مغزی همراه بود.

محققان سیناپس های فعالی را در این مغزها مشاهده کردند؛ پیوندهایی میان سلول های مغزی که اجازه ارتباط آنها را می دهد.

در این ارگان ها همچنین واکنشی عادی به دارو مشاهده شد و میزان استفاده این مغزها از اکسیژن به اندازه مغز عادی بود.

همه اینها ده ساعت بعد از آن بود که سر خوک ها جدا شده بود.

با این حال نشانه ای از فعالیت الکتریکی سراسری در مغز با کمک دستگاه اسکن مغز ای ای جی (الکتروسفالوگرام) که نشانه هوشیاری یا ادراک باشد مشاهده نشد.

یعنی این مغزها همچنان مرده به حساب می آمدند.

منبع تصویر، Getty Images

چه می توان آموخت؟

این پژوهش نگرش دانشمندان در مورد چگونگی مرگ مغز را دگرگون می کند، فرآیندی که عموما تصور می شد بدون جریان اکسیژن به سرعت اتفاق می افتد و جبران ناپذیر است.

پروفسور نناند سستان، استاد علوم مغز در دانشگاه ییل گفت: "مرگ سلول ها در مغز در یک پنجره زمانی وسیع تری از آنچه فکر می کردیم اتفاق می افتد. ما نشان داده ایم که فرآیند مرگ سلولی تدریجی و گام به گام اتفاق می افتد."

"به علاوه بعضی از این فرآیندها را می توان یا عقب انداخت و متوقف کرد یا حتی وارونه کرد."