گره‌گشایی از پیچیده‌ترین اندام بدن؛ مغز خوک‌ها پس از مرگ، احیا شد

گره‌گشایی از پیچیده‌ترین اندام بدن؛ مغز خوک‌ها پس از مرگ، احیا شد

دانشمندان موفق شده اند مغز خوک‌ را چهار ساعت بعد از کشته شدن حیوان به طور نسبی احیا کنند. تحقیقات دانشگاه ییل می‌تواند به بحث درباره فاصله مرگ و زندگی دامن بزند.

فرگوس والش گزارشگر پزشکی بی بی سی در اینباره توضیح می دهد.