موج گرما و هشدار در مورد عواقب تغییر اقلیم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موج گرما و هشدار در مورد عواقب تغییر اقلیم

دمای هوا در بخشهایی از اروپا به ۴۰ درجه سانتیگراد رسیده و زنگ خطر را در فرنسه و المان و همچین ایتالیا و لهستان به صدا در آورده است. با این حال خوزستان در ایران حرارتی ۵۰ درجه ای را تجربه می‌کند و در بعضی نقاط هند گرمای غیر عادی، بحران بزرگ بی آبی را موجب شده است. دانشمندان می گویند این موج گرما که هر سال رکوردهای قبلی را می‌شکند نتیجه بحران‌های اقلیمی است که بر اثر فعالیت‌های بشر بخصوص مصرف سوخت های فسیلی، بوجود می‌آید.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.