آلودگی در بکرترین مناطق کره زمین؛ ریزپلاستیک‌ها تا قطب شمال هم نفوذ کرده‌اند

پژوهشگران در برف‌های قطب شمال ذرات ریز پلاستیکی پیدا کرده‌اند. نشانه دیگری از میزان گسترش این نوع آلودگی. آن هم در جایی که معمولا به عنوان منطقه ای بکر و دست نخورده شناخته می شود. باد این ذرات بسیار ریز پلاستیک را، از هزاران کیلومتر دورتر به قطب شمال آورده است.

راجر هروبین گزارش می دهد.