اولین غواصی عمیق در قطب جنوب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین غواصی عمیق در قطب جنوب

تصور کنید که شغلتون اکتشاف مکان‌های ناشناخته زمین باشه. جیل هِینِرث Jill Heinerth، که یکی از معروفترین غواص‌های دنیاست، اولین کسی است که زیر یک کوه یخ در قطب جنوب به غواصی رفته و تیمش موفق به کشف آبراهه‌های تمدن قوم مایا شده. جیل از تجربه‌اش به ما گفته.

موضوعات مرتبط