استفاده از لامسه قوی نابینایان، برای تشخیص سرطان پستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از لامسه قوی نابینایان، برای تشخیص سرطان پستان

سرطان پستان شایع‌ترین و کشنده‌ترین نوع سرطان در میان زن‌هاست. تشخیص هرچه سریعتر آن احتمال بهبود را بیشتر می‌کند. حالا در پروژه ای در کلمبیا سعی می‌شود تا زنان نابینا یا با اختلال بینایی را با نشانه های سرطان پستان و راه تشخیص آن آشنا کند. این روش بر حس لامسه قوی تکیه دارد که در افراد نابینا یا دارای اختلال بینایی حساس تر است.

در این گزارش، تصاویر برهنه وجود دارد.

موضوعات مرتبط