آموختن راندن ماشین‌های کوچک 'اضطراب موش‌ها را کم می‌کند'

توضیح ویدئو،

موش‌ها در آزمایشگاهی در آمریکا سوار خودروهای کوچک پلاستیکی شده‌اند

یافته‌های یک پژوهش جدید می‌گوید موش‌‎ها با یاد گرفتن راندن ماشین‌های کوچک اضطراب کمتری احساس می‌کنند.

پژوهشگران دانشگاه ریچموند در آمریکا به چند موش یاد دادند که ماشین‌های کوچک پلاستیکی را برانند. آنها در ازای موفقیت در آموختن راندن این ماشین‌ها خوراکی جایزه می‌گرفتند.

دکتر کلی لمبرت، که هدایت این تحقیق را به عهده داشته، می‌گوید موش‌ها هنگام انجام دادن کاری که ازشان خواسته می‌شد سطح اضطراب پایین‌تری نشان می‌دادند. این یافته می‌تواند در توسعه روش‌های غیردارویی در درمان اختلالات روانی به کار گرفته شود.

ماشین‌های برقی موش‌ها با قرار دادن یک قوطی پلاستیکی شفاف روی ورقه‌ای آلومینیومی که چهار چرخ داشت ساخته شد.

یک سیم مسی در جلوی قوطی قرار داشت که با نشستن موش روی ورقه آلومینیومی و در دست گرفتن این سیم، مدار الکتریکی ماشین برقی کامل می‌شد. موش‌ها می‌توانستند با گرفتن سیم به سه ترتیب متفاوت مشخص کنند که ماشین برقی مستقیم برود یا به چپ و راست.

موش‌ها پس از چند ماه تمرین نه تنها یاد گرفتند که ماشین را به حرکت بیندازند، بلکه آموختند جهت حرکت آن را چگونه تغییر بدهند. یافته‌های این پژوهش در مجله پژوهش‌‌های رفتاری مغز منتشر شده است.

بعضی از موش‌ها در محیط آزمایشگاهی بودند و برخی در "محیط غنی‌شده" که شباهت بیشتری به محل طبیعی زندگی آنها داشت.

موش‌هایی که در محیط "غنی" رانندگی یاد گرفتند از موش‌های آزمایشگاهی رانندگان بهتری بودند.

محققان مدفوع موش‌ها را برای سنجش سطح کورتیکوسترون، که هورمون مربوط به اضطراب است بررسی کردند. همچنین هورمون دیهیدروپیاندروسترون، که ضداضطراب است، اندازه‌گیری شد.

همه موش‌ها سطح بالاتری از هورمون ضداضطراب داشتند و پژوهشگران می‌گویند این می‌تواند به لذت ناشی از فراگرفتن یک توانایی جدید مربوط باشد.

منبع تصویر، AFP

دکتر لمبرت به خبرگزاری فرانسه گفت یافته‌های پژوهش آنها می‌تواند برای تحقیق‌های آتی درباره سلامت روان مفید باشد.