کامپیوتر کوانتمی گوگل، بسیار سریع‌تر از ابرکامپیوترهای موجود

کامپیوتر کوانتمی گوگل، بسیار سریع‌تر از ابرکامپیوترهای موجود

شرکت گوگل می گوید یک کامپیوتر کوانتومی با سرعتی بسیار بیشتر از ابرکامپیوترهای موجود ساخته است. به گفته این شرکت، پردازشگر سیکامور توانسته محاسبه‌ای را که برای سریع‌ترین ابرکامپیوترها هزاران سال می کشد در عرض چند دقیقه انجام دهد. اما فیزیکدانی که اصطلاح برتری کوانتومی را ابداع کرده می گوید این فناوری سالها طول میکشد تا کاربرد عمومی پیدا کند.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.