آب خوردن زیاد این دونده ماراتن را به کما برد

آب خوردن زیاد این دونده ماراتن را به کما برد

یک سال از زمانی می گذرد که جوانا پاکنهام به خاطر نوشیدن بیش از حد آب به کما رفت. این دونده ماراتن بریتانیایی پارسال در ماراتن لندن شرکت کرد و پس از عبور از خط پایان راهی بیمارستان شد. جوانا حالا می‌خواهد با صحبت در مورد تجربه‌اش در مورد مضرات نوشیدن بیش از اندازه آب هشدار دهد.