دانشمندان می‌گویند داروی آلزایمر را کشف کرده‌اند، شاید!

دانشمندان می‌گویند داروی آلزایمر را کشف کرده‌اند، شاید!

آلزایمر شایع‌ترین شکل زوال عقل است و برایش درمان روشنی وجود ندارد. اما دانشمندان معتقدند که در آستانه موفقیت برای درمان آن هستند. به تازگی یک شرکت داروسازی آمریکایی دارویی تهیه کرده که ظاهراً به درمان آلزمایر کمک می‌کند.

فرگوس والش گزارش می‌دهد.