جستجوی انرژی تاریک در کهکشان‌های راه شیری

جستجوی انرژی تاریک در کهکشان‌های راه شیری

نیرویی که نود و پنج درصد جهان از آن تشکیل شده و ممکن است دلیل دور شدن هر چه سریعتر کهکشان ها از یکدیگر باشد. دانشمندان، نامش را انرژی تاریک گذاشته اند اما دقیقا نمی دانند این انرژی چیست و از چه تشکیل شده. حالا، یک ابرتلسکوپ در ایالت آریزونا در آمریکا، قرار است حرکت سی و پنج میلیون کهکشان را رصد کند تا به پژوهشگران درک بهتری از انرژی تاریک و تاثیر آن بر جهان ارائه دهد.

پلپ گوش گزارش می‌دهد.