اتومبیل‌های برقی دشمن محیط زیست دریایی؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتومبیل‌های برقی دشمن محیط زیست دریایی؟

هر روز عده بیشتری برای کاهش میزان دی اکسید کربن هوا به استفاده از ماشین های برقی رو می‌آورند. ماده اصلی باتری ماشین، کبالت است. ممکن است در اعماق اقیانوس ها از معادن بیشتری کبالت استخراج کنند. اما این نگرانی هست که استخراج معادن در کف اقیانوس ها صدمات جبران ناپذیری ایجاد کند. پژوهشگران در سواحل اسپانیا سرگرم بررسی تاثیرات چنین استخراج‌هایی هستند.

دیوید شوکمن گزارش می‌دهد

موضوعات مرتبط