سرما مایه حیات؛ ماجرای زنی که شش ساعت قلبش از کار افتاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرما مایه حیات؛ ماجرای زنی که شش ساعت قلبش از کار افتاد

در اتفاقی بسیار نادر، زنی که شش ساعت قلبش از کار ایستاده بود، نه تنها نجات پیدا کرده که به زندگی عادی‌اش برگشته! این زن جوان در کوهستان‌های اسپانیا دچار ایست قلبی شد: جایی که سرمای شدید ناجی او شد و نگذاشت مغز و اندام‌هایش با از کار افتادن قلبش آسیب ببینند.

فرگوس والش گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط