آشنایی با زنی که پیشرو هوش مصنوعی بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آشنایی با زنی که پیشرو هوش مصنوعی بود

دهم دسامبر تولد ایدا لاولیس است؛ ریاضیدان و نویسنده‌ای که اگر با چارلز ببیج، نخستین برنامه‌نویس تاریخ همکاری نمی‌کرد، شاید اولین کامپیوتر جهان اختراع نمی‌شد. ایدا نخستین کسی است که به قدرت هوش مصنوعی پی برد و پایه‌ی این علم را گذاشت؛ علمی که پیش‌بینی می‌شود، سرنوشت بشر را عوض کند. هوش مصنوعی اما امروز صنعتی مردانه است و زنان برای فعالیت در آن با موانع مهمی مواجه هستند.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط