شبکه ماهواره‌ها مانع دید ستاره‌شناسان

شبکه ماهواره‌ها مانع دید ستاره‌شناسان

هفته آینده اولین گروه از هزارها ماهواره ارتباطی به فضا پرتاب می‌شود. هدف، ایجاد دسترسی اینترنتی در سراسر جهان است. اما دانشمندان می‌گویند ماهواره‌ها برای تحقیقات ستاره‌شناسی مشکل ایجاد می‌کنند.

ربکا مورل گزارش می‌دهد.