ماموریت غیرممکن برای پیدا کردن پروانه بال‌پرستویی

ماموریت غیرممکن برای پیدا کردن پروانه بال‌پرستویی

پروانه‌ی بال‌پرستویی آفریقایی یکی از پر رمز و راز ترین حشرات جهان است. پروانه‌ای که هنوز برای علم ناشناخته است. این پروانه هرگز در حالت قبل از تبدیل شدنش به پروانه دیده نشده. حالا گروهی از ماجراجویان فرانسوی به جمهوری آفریقای مرکزی رفته اند تا ببینند می توانند در مورد این موجود عجیب اطلاعات بیشتری بدست آوردند یا نه.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.