رویدادهای علمی سال ۲۰۱۹

رویدادهای علمی سال ۲۰۱۹

گرچه پوشش رویدادهای علمی سال ۲۰۱۹ بیشتر تحت تاثیر رخدادهای محیط زیستی و تغییرات اقلیمی بود، اما خبرهای دنیای نجوم و فن آوری علاقمندان را هیجان زده کرد. یکی از مهمترین خبرهای دنیای نجوم مربوط به انتشار تصویر یک سیاهچاله بود. اما در دنیای فن آوری و تکنولوژی قطع اینترنت به دنبال اعتراضات آبان ماه در ایران یکی از مهمترین خبرهای مورد توجه ایرانیان بود. اما علاوه بر ایران هند هم در در سال گذشته به یکی از بزرگترین کشورهای قطع کننده اینترنت تبدیل شد.

نعیمه نامجو گزارش می‌دهد.