لذت پوست برنزه به چه قیمت؛ آیا حمام آفتاب عامل سرطان پوست است؟

یک موسسه خیریه در بریتانیا کارزاری برای ممنوعیت حمام آفتاب راه انداخته است. بعد از اینکه مشخص شد بسیاری از سالن های زیبایی نیازی به مجوز برای برنزه کردن پوست ندارند. لورا مک مولان، گزارشگر بی‌بی‌سی حدود شش سال قبل، به خاطر حمام آفتاب مبتلا به نوعی سرطان بدخیم پوست شد. او حالا بهبود پیدا کرده است. گزارش او را درباره این نوع سرطان به نام ملانوما ببینید.

با این هشدار که بعضی از تصاویر این گزارش ممکن است ناراحت کننده باشد.