پژوهش دانشگاه کمبریج؛ پرنده‌ها شبیه انسان‌ها عمل می‌کنند

پژوهش دانشگاه کمبریج؛ پرنده‌ها شبیه انسان‌ها عمل می‌کنند

شاید فکر کنید اشتراکات زیادی با پرندگان ندارید اما دانشمندان در دانشگاه کمبریج معتقدند نحوه فکر کردن انسان ها و پرندگان بسیار به هم شبیه است. اما از کجا به این نتیجه رسیده‌اند؟ به کمک یک شعبده باز.

ریچارد وست کات گزارش می‌دهد.