باورهای نادرست درباره کرونا

روغن بنفشه رو یادتون میاد، فکر نکنید این فقط مختص ایرانه. این روزها توصیه‌های بهداشتی زیادی در مورد ویروس کرونا در فضای مجای منتشر شده و هر روز تعداد بیشتری از آنها تولید می‌شود. بسیاری از آنها کاملا بی پایه هستند.

کریس موریس از بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی چند تا از این توصیه‌ها را بررسی کرده است.