کرونا: کم تلفات‌ترین راه برای خروج از قرنطینه در ایران چیست؟

کرونا: کم تلفات‌ترین راه برای خروج از قرنطینه در ایران چیست؟

کم تلفات‌ترین راه برای خروج تدریجی از قرنطینه در ایران چیست؟ چرا بین کشورهای اروپایی آلمان اینقدر در مهار کرونا موفق بود؟ دکتر بهروز توکلی کارشناس سلامت عمومی در برنامه 'پاسخ به سوالات شما' به این سوالات جواب می دهد. شما هم سوالات خود را با #ازمابپرس به پیامگیر تلگرام ما@bbcshomaبفرستید و جواب آنها را از متخصصان بگیرید. این برنامه روزهای شنبه تا سه شنبه حدود ساعت ۵:۱۵ عصر بوقت ایران و افغانستان