آیا کودکان می‌توانند ناقل کرونا باشند؟

آیا کودکان می‌توانند ناقل کرونا باشند؟

قربانیان ویروس کرونا تا امروز بیشتر افراد سالخورده بوده‌اند. به نظر می‌رسد کودکان کمتر به این ویروس مبتلا می‌شوند و اگر هم بشوند علائم خفیفی از بیماری بروز می‌دهند. با این وجود آیا کودکان می‌توانند ویروس را به دیگران انتقال بدهند؟ این پرسشی است که دانشمندان در تلاشند پاسخی برای آن پیدا کنند.

دیوید شوکمن از بخش علمی بی‌بی‌سی گزارش می‌دهد.