جستجو در میان یخ‌ها برای یافتن اسرار منظومه شمسی

جستجو در میان یخ‌ها برای یافتن اسرار منظومه شمسی

بیشتر سنگ‌های آسمانی که یافت شده روی زمین در قطب جنوب بوده‌اند. هر سال گروه‌های کوچک در یخ‌های قطبی به دنبال این سنگ‌های باستانی می گردند. بعضی از این سنگ‌ها حاوی اطلاعاتی در مورد منظومه شمسی هستند. امسال یک فضانورد هم به این گروه اکتشافی اضافه شده است.

جاستین رولات خبرنگار بی‌بی‌سی گزارش می‌دهد.