خواب‌ بد، مهارکننده ترس‌ در بیداری؟

خواب‌های بد

منبع تصویر، Getty Images

اگر دیشب خواب بدی دیدید، شاید فایده‌ای برای‌تان داشته باشد؛ تحقیقات نشان می‌دهد که ترسیدن در خواب به مهار ترس در بیداری کمک می‌کند.

پژوهش‌های دانشگاهی در سوئیس و آمریکا نشان داده است که مغز در برابر بعضی خواب‌ها واکنش نشان می‌دهد.

آنها دریافتند که خواب‌های بد باعث کارایی بهتر مغز در واکنش به تجربه‌های ترسناک بیداری می‌شود.

هم‌چنین دریافتند که کابوس‌های خیلی ترسناک اثر منفی دارد. به نظرعصب‌شناسان دانشگاه ژنو، بیمارستان‌های دانشگاهی ژنو در سوئیس و دانشگاه ویسکانسین آمریکا، خواب‌ و رؤیا نوعی روش درمانی برای اختلالات اضطرابی است.

خواب‌ها؛ آمادگی برای رویارویی با خطرات زندگی واقعی

در این پژوهش به این موضوع پرداخته شد که خواب‌های بد، آن خواب‌هایی که کمی ترسناک است نه کابوس‌های خیلی وحشتناک، می‌توانند برای ما مفید هم باشند.

پژوهشگران بیش از ۲۵۰ الکترود به ۱۸ داوطلب وصل کردند و از ۸۹ داوطلب دیگر هم خواستند که خواب‌ها و رؤیا‌های خود را به طور روزانه یادداشت کنند، آنها متوجه شدند که احساساتی که در خواب تجربه می‌کنیم با احساسات زمان بیداری ما مرتبط است.

این یافته‌ها نشان داد که خواب‌های بد به افراد کمک می‌کند تا "واکنش بهتری در موقعیت‌های ترسناک از خود نشان دهند".

وقتی کسی بعد از دیدن خواب بد بیدار می‌شود، بخشی از مغز او که کار واکنش‌ در برابر ترس را انجام می‌دهد، بسیار فعال‌تر است.

آنها به این نتیجه رسیدند که خواب‌های بد راهی برای آمادگی افراد در برابر ترس‌های زمان بیداری است.

پژوهشگران دریافتند که هرچه بیشتر خواب‌های ترسناک ببینیم، فعالیت منطقهٔ مهار ترس در مغز ما بیشتر می‌شود.

لمپروس پیروگاموروس، یکی از پژوهشگران آزمایشگاه خواب و شناخت دانشگاه ژنو می‌گوید: "ما بخصوص در زمینهٔ ترس کار می‌کنیم. چه بخش‌هایی از مغز وقتی خواب بد می‌بینیم فعال می‌شود."

احساسات کابوس

پژوهشگران دریافتند که "ارتباط عمیقی میان احساسات ما در خواب و بیداری وجود دارد"؛ خواب‌های بد راهی برای شبیه‌سازی موقعیت‌های ترسناک و تمرینی برای تجربهٔ موقعیت‌های مشابه در هنگام بیداری است.

آقای پیروگاموروس می‌گوید: "رؤیاها را می‌توان یادگیری و تمرین برای واکنش‌های آینده دانست. آنها ما را برای رویارویی با خطرات زندگی آماده می‌کنند".

اما ترسناک بودن خواب حد‌ و حدودی دارد، وقتی خواب تبدیل به کابوس خیلی ترسناکی بشود، فایدهٔ آن از بین می‌رود و باعث اختلال در خواب و "تأثیر منفی" می‌شود که این اثر تا هنگام بیداری هم باقی می‌ماند و ادامه پیدا می‌کند.

آقای پیروگاموروس می‌گوید: "اگر ترس و هراس در خواب از حد معینی بیشتر شود، اثر مفید خود را به عنوان تنظیم‌کنندهٔ احساسات از دست می‌دهد".