آموزش سگ‌ها برای مبارزه با کرونا

آموزش سگ‌ها برای مبارزه با کرونا

سگ‌ها به خیلی از آدم‌ها در دوران شیوع کرونا کمک کرده‌اند. آنها همدم‌های خوب و یار غار دوران قرنطینه بوده‌اند. حالا به نظر می‌آید که آنها می‌توانند به انسانها در شکست دادن ویروس کرونا هم کمک کنند، با استفاده از شامه فوق العاده‌ای که دارند.

گراهام ساچل گزارش می‌دهد.