رکوردشکنی در صنایع فضایی: پرتاپ چهل ماهواره با یک موشک

رکوردشکنی در صنایع فضایی: پرتاپ چهل ماهواره با یک موشک

شرکت اسپیس اکس این هفته ۱۴۰ ماهواره را با یک موشک به فضا پرتاب کرد. این بیشترین تعداد ماهواره‌هایی است که در یک پرتاب به فضا فرستاده شده‌اند و به این ترتیب رکورد جدیدی در صنایع فضایی ثبت شده‌است.